سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
دشمن ترینِ مردم نزد خدا و دورترینشان درمنزلت نزد او، پیشوای ستمکار است . [.رسول خدا صلی الله علیه و آله]